skip to content »

www.risomusoreh.ru

Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-36

Isa na dito ang” ni US Pangulo Mc Kinley noong Disyembre 1898.

Gamit ang kolonyal na pampublikong edukasyon at dominanteng midya, ibinura ng mga kolonyalistang Amerikano ang kolektibong alaala ng mga Pilipino sa trahedyang ito.Tinataya ng mga historyador na umabot sa 1.5 milyong Pilipino ang namatay sa digmaang ito.Sa Luzon lamang ay umabot ng 600,000 ang patay na Pilipino, ayon sa konserbatibong pagtaya ng peryodikong .Mahalaga itong kontribusyon sa pakikibaka para sa tunay na kalayaan at soberanya sa ating bansa.Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay magmula 1898 hanggang 1946.Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang pag-iiwi (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.

Unang tumuntong sa kapuluan ng Pilipinas ang mga sundalo ng Estados Unidos noong 1898, subalit ang unang hakbang sa kanilang pamumuno sa Pilipinas ay nagsimula noong 1899, nang itinalaga ng Pangulo ng Estados Unidos na si William Mc Kinley ang Unang Komisyon na pang-Pilipinas o Komisyon ni Schurman (First Philippine Commission o Schurman Commission) noong 20 Enero 1899, na nasundan ng iba pang mga Komisyon.

Laganap ang pagpapatupad ng mga Amerikano sa karumal-dumal na patakarang ito sa buong Kabisayaan, sa Batangas, Laguna, at Bikol sa Luzon, at ilang bahagi ng Mindanao.

Isa sa mga pinakatampok na ehemplo ng pagmasaker noong Digmaang Pilipino-Amerikano ang pag-utos ni US Heneral Jacob Smith na “huwag hayaang may lumilipad pang kahit isang ibon sa kalawakan” at “patayin ang lahat ng batang may edad sampu pataas” sa isla ng Samar.

Tila nabaon na lamang sa limot ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa kamay ng mapang-abuso at mapanlinlang na imperyalistang US.

Sa harap ng patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa ating bansa, mahalagang sariwain ang mga tunay na pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano at basagin ang ilusyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa.

Sa kabilang panig, 4,234 sundalong Amerikano nalipol sa labanan.