skip to content »

www.risomusoreh.ru

Colombo hookup

Colombo hookup-74

(The police imprisoned him.) Word: kalas Active Verb: magkalas Passive Verb: kalasin English Definition: 1) to break away from, to untie, to unstitch -- KUMALAS (verb) 2) to rip apart -- MAGKALAS, KALASIN (verb) Examples: 1) Kumalas siya sa kaniyang barkada.(He broke away from his clique.) 2) Kalasin mo ang tinahi.

Colombo hookup-58Colombo hookup-52Colombo hookup-31

(Frisk my pocket for some money.) 2) Kapkapan mo ang bulsa ng nahuling magnananakaw.(The ball rattled in the box.) 2) Huwag mong kalugin ang itlog sa kahon.(Don't shake the eggs in the box.) Word: kalong Active Verb: magkalong Passive Verb: kalungin English Definition: 1) to sit on one's lap -- KUMALONG (verb) 2) to hold on one's lap, to take someone, something on your lap -- MAGKALONG, KALUNGIN, IKALONG (verb) Examples: 1) Kumalong ang bata sa kandugan ng nanay niya.(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.(Just scratch your head.) 3) Mangamot ka na lang ng pusa.(Just scratch a cat.) Word: kanlong Active Verb: kumanlong Passive Verb: ikanlong English Definition: 1) to hide from view -- KUMANLONG (verb) 2) to hide something from view -- MAGKANLONG, IKANLONG (verb) Examples: 1) Kumanlong siya sa ilalim ng puno.

(He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay.

(Hide the clothes under the house.) Word: kanta Active Verb: kumanta Passive Verb: kantahin English Definition: 1) song (noun) 2) to sing (verb) L2 Definition: (syn) awit Notes: Spanish Examples: 1) Kumanta ka sa aking kaarawan.

(Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin.

(She ate a lot last night.) 2) Kainin mo na ang letson.

(Eat the roasted pig.) Word: kalabit Active Verb: kumalabit Passive Verb: kalabitin English Definition: 1) touching with the tip of the finger (noun) 2) to touch with a finger (ver) Examples: 1) Huwag kang mangalabit ng hindi mo kakilala.

(Rip apart what has been sewed.) Word: kalikot Passive Verb: kalikutin English Definition: 1) a slender tube with a poking rod with which to crush and mix BUYO (noun) 2) to poke or stir, or poke and scrape into a hole (verb) Examples: Huwag mong kalikutin ang ilong mo.